Inbraakbeveiliging

Alarmsysteem voor uw woning of bedrijf

inbrekerVoor het detecteren van ongewenst bezoek na sluitingstijd van uw winkel of bedrijf wordt een elektronisch beveiligingssysteem geinstalleerd.
Het systeem kan bestaan uit verschillende detectie middelen zoals; magneetcontacten, ruimtemelders, trildetectors, glasbreukmelders en actief infraroodstralen e.e.a is afhankelijk van uw behoefte en de risicoklasse indeling.

De signalen van deze detectors worden gekoppeld aan een centrale.
Deze centrales zijn leverbaar van 1 tot 500 zones en kunnen in blokken ingedeeld worden.

alarmsysteem voor inbraakbeveiligingDe bediening van de centrale geschiedt d.m.v 1 of meerdere bediendelen. Bij een detectie zullen de volgende acties plaatsvinden: aansturen van sirene en flitslicht en het doormelden naar onze PAC erkende meldkamer, welke volgens een door u aangegeven
patroon actie zullen ondernemen.

(SVH) Beveiligingstechniek adviseert u graag.

(SVH) Beveiligingstechniek is een toonaangevende adviseur en leverancier van beveiligingssystemen.

Oplossingen voor verschillende sectoren

oplossingen voor inbraakbeveiligingComplete beveiligingoplossingen voor particulieren en het MKB met hoge, betaalbare en flexibele systemen voor inbraakdetectie, toegangscontrole en videobewaking. In de onvoorspelbare wereld van tegenwoordig, is het identificeren, begrijpen en adresseren van beveiligingsbehoeften bijzonder belangrijk. Het is dan ook een prioriteit voor ieder bedrijf dat haar personeel, haar gebouwen en haar eigendommen wil beschermen en tegelijkertijd eventuele verstoringen van de kernactiviteiten wil minimaliseren. Ook is het van groot belang voor huiseigenaren die hun huizen en eigendommen willen beschermen – en zich veilig en beschermd willen voelen.

Particulieren

Om goed te kunnen slapen, moet u zich op uw gemak voelen. U moet ervan overtuigd zijn dat alles waarom u het meest geeft, uw familie, uw huis en uw bezittingen, veilig zijn. (SVH) Beveiligingstechniek biedt effectieve oplossingen die uw veiligheid en bezittingen beveiligen, variërend van brand, diefstal waterlekkage en overige verstoringne.

Kantoren

Of uw beveiligingseisen nu voortkomen uit uw dagelijkse operationele activiteiten, specifieke bedrijfsbehoeften of uit wet- en regelgeving van buitenaf,
er moet bij het ontwerpen van een systeem altijd met alles rekening worden gehouden. We weten dat beveiliging meer is dan hardware.
Begrip van de omgeving waarin de oplossing zal worden gebruikt is van cruciaal belang om te zorgen dat het gaat doen wat de eindgebruiker ervan verwacht.

Banken

Veiligheid in de banksector is van cruciaal belang maar is tegelijkertijd uiterst ingewikkeld. Door een alles-in-één-oplossing te bieden voor elektronische beveiliging, hebben onze klanten één centraal contactpunt waardoor continuiteit ontstaat binnen alle beveiligingsprojecten. Onze producten bieden ook een aantal integratiemogelijkheden met systemen die buiten de beveiligingsfeer vallen, met kostenbesparingen als gevolg en betere beveiliging van vertrouwelijke informatie.

Onderwijs

De druk om de veiligheid op scholen en universiteiten te vergroten, blijft toenemen. We begrijpen uw behoefte om uw campus effectief te beveiligen tegen diefstal, ernstige misdaden tegen personen of tegen vandalisme.
De oplossingen van (SVH) Beveiligingstechniek werken samen met producten die u al heeft geïmplementeerd om uw veiligheid te versterken en zorgen dat u het uiterste uit uw oorspronkelijke investering kunt halen. Wij helpen u bij het beschermen van uw studenten en personeel en beveiligen tegelijkertijd uw school tegen incidenten die aanleiding kunnen zijn voor aanklachten.

Casino’s

Casino’s overal ter wereld hebben te maken met een strenge controle zodat een effectief en betrouwbaar bewakingssysteem van uitermate groot belang is.
Wij bieden video-oplossingen die een overzichtelijke bewaking bieden voor de kassa’s, de speelvloeren, restaurants, winkels, kantoren, enzovoort.

Gezondheidszorg

De mensen in uw gemeenschap zijn afhankelijk van u voor de zorg die ze nodig hebben. (SVH) Beveiligingstechniek helpt bij het beschermen van uw faciliteiten,
vierentwintig uur per dag, zodat u zich op uw patiënten kunt richten. Wij gebruiken producten van Honeywell, een van de meest vooraanstaande producenten van beveiligingstechnologieën, wij installeren al meer dan 30 jaar innovatieve beveiligingsoplossingen. Een geruststellende gedachte voor u en voor alle mensen die op uw goede zorg vertrouwen.

Overheid

De lijst met personen, gegevens en bezittingen die de overheid dient te beveiligen is eindeloos en omvat gekozen functionarissen, ambtenaren, financiële gegevens en de persoonlijke gegevens van alle burgers. Het is belangrijk dat uw beveiligingssysteem schaalbaar is zodat het kan worden aangepast aan zich wijzigende omstandigheden, dit geldt voor alle overheidsgebouwen.

geintegreerde beveiliging systemen(SVH) Beveiligingstechniek kan aangepaste, geïntegreerde beveiligingsoplossingen leveren die voldoen aan specifieke behoeften voor uw locatie, ongeacht of deze lokaal, regionaal of landelijk is.

Industrie

Stijgende productiekosten en diefstal door werknemers maken het voorkomen van dit soort schadeposten tot een hoge prioriteit binnen de industrie.
(SVH) Beveiligingstechniek is klaar om de uitdagingen op het gebied van beveiliging in grote bedrijfsmatige omgevingen aan te gaan. Wij kunnen u de beste oplossingen bieden om uw eigendommen, inventaris en personeel te beveiligen en het verlies terug te brengen.

Defensie

Militair personeel. Ambtenaren. Burgers. Wapens. De lijst met personen, eigendommen en bezittingen die door militairen moeten worden beveiligd, is eindeloos.
Alles is een potentieel doelwit, van kleine kazernes tot woongebieden met duizenden militairen. Daarom moeten beveiligingssystemen hierop zijn ingesteld.

Detailhandel

Of u nu een juwelierswinkel, een supermarkt of een speelgoedwinkel beheert, het overgrote deel van uw investering zit in de overhead en inventaris.
Uw inventaris beveiligen tegen diefstal, er zeker van zijn dat elke transactie compleet en legitiem is en uw werknemers zo optimaal mogelijk laten produceren,
is van uitermate groot belang om succes te kunnen behalen in de detailhandel.

De geïntegreerde oplossingen van (SVH) Beveiligingstechniek verminderen de schadeposten, beschermen uw bezittingen en verhogen de winst.

Fabrieken

Faciliteiten ondervinden beveiligingsproblemen die vragen om een effectief, goed ontworpen beveiligingssysteem. Deze problemen kunnen variëren van vandalisme tot problemen in het kader van de binnenlandse veiligheid. We begrijpen dat beveiligingsproblemen kunnen leiden tot het uitvallen van services en verlies aan inkomsten. (SVH) Beveiligingstechniek is er om voor u en uw werknemers, en de gemeenschap die u dient, een bedrijfsbrede, veilige omgeving te implementeren, ongeacht of dit uw hoofdkantoor, uw productieafdeling of een afgelegen vestiging betreft.

Inbraakbeveiliging algemeen particulieren

Vaak zijn woningen onvoldoende beveiligd, hierdoor ontstaat veel schade door inbraak en vernielingen. Het treffen van de juiste preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van goed hang en sluitwerk aangevuld met een inbraaksignalering is vaak de meest effectieve en snelle oplossing om ongewenst bezoek te voorkomen.

Het aanbrengen van een elektronisch systeem wordt al snel als moeilijk ervaren vanwege een aantal factoren zoals: de investering, de realisatie (de woning moet op z’n kop) of de bedieningsangst voor het systeem.

De beste manier om uw eigendom te beveiligen is een combinatie van verschillende beveiligingssystemen. Wij werken hiervoor samen met onze partner Slotenmaker JacKey.

De meeste inbraken worden vooraf gegaan door een observatie, wanneer is de woning onbewoond. Camerabewaking legt al de bewegingen rond uw woning vast en dit zeker voor min. 14 dagen.

Een elektronisch alarmsysteem detecteert elke poging tot inbraak en meld aan zijn omgeving dat er een inbraak poging aan de gang is.

Een paniekknop of overvalknop, een dwangcode laat uw omgeving weten dat u onder dwang uw beveiligingssysteem diende uit te schakelen. Waarom uw woning ineens niet beveiligen met rookmelders, zou het u geen gerust gemoed geven dat wanneer er brand
in uw woning zou uitbreken, u daar direct zou worden van verwittigd? uw alarmsysteem onmiddellijk in alarm zou gaan, zeker wanneer u in bed ligt, ook daarvoor zorgt onze partner slotenmaker Utrecht.

(SVH) Beveiligingstechniek biedt u een totaal concept en dit tegen een betaalbare prijs.

Inbraakbeveiliging bedrijven algemeen

Vaak zijn bedrijven onvoldoende beveiligd, hierdoor ontstaat veel schade door inbraak en vernielingen. Het overkomt altijd een ander en het zal u nooit gebeuren.
Maar als ze bij uw bedrijf op bezoek komen, komen ze altijd onverwachts
en zijn de gevolgen niet te overzien.

– Want hoe kunt u veder zonder computer, printer, etc.
– Waar ontvangt u gasten als uw spreekkamer veranderd is in een choas?
– Hoe levert u goederen uit als uw voorraad is verdwenen?
– Waar regelt u een-twee-drie een nieuwe productielijn als uw machines zijn vernield?

Inbraakbeveiliging begint natuurlijk bij inbraakwerend hang- en sluitwerk en dan aangevuld met een alarmsysteem is het vaak de meest effectieve en snelle oplossing om ongewenst bezoek te voorkomen.

Een camerasysteem met 24/7 registratie draagt evenzeer bij om inbraak te voorkomen en er gaat een hoge preventieve werking van uit.

Daarom ontwerpen, installeren en onderhouden wij deze systemen.

Het aanbrengen van een elektronisch alarmsysteem wordt al snel alsmoeilijk ervaren vanwege een aantal factoren zoals: de investering, de realisatie of de bedieningsangst voor het systeem.Wij kunnen al deze factoren voor u uit handen nemen en voor u een professioneel beveiligingsadvies op maat ontwerpen. Een beveiligingssysteem wordt gerealiseerd op grond van een risicoanalyse, die de basis vormt voor een uitgewerkt plan voor een klantspecifieke installatie.Kritische punten worden via sensoren en/of camera’s in de gaten gehouden. Als er zich iets onregelmatigs voordoet, is het vervolgens zaak dit zo goed en zo snel mogelijk te analyseren en vervolgens te besluiten al dan niet een bewakingsbedrijf en/of de politie te alarmeren.

Als BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf staan we in voor zowel de technische als organisatorische kwaliteiten van onze beveiligingsinstallaties.

Op basis van gekwalificeerde en gecertificeerde componenten bouwen we een flexibel modulair systeem dat precies die registratie biedt die bij de complexiteit en het risicoprofiel van de organisatie past. De verschillende componenten zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor storingen die leiden tot vals alarm praktisch worden uitgesloten. Door een uitgekiende registratie van beeld en geluid kunnen we via de door het Ministerie van Justitie erkende meldkamer direct aantonen dat er daadwerkelijkiets loos is. Ook de kans op vals alarm weten we zo aantoonbaar tot het absolute minimum te beperken waardoor politie op onze meldingen altijd direct en alert reageert.

Geintegreerde beveiligingssystemen

Alarmsystemen, brandmelding, cameratoezicht, toegangscontrole; oorspronkelijk werden ze als aparte systemen met ieder hun eigen techniek ontwikkeld.
Maar die technieken kruipen steeds meer naar elkaar toe, enerzijds door ontwikkelingen vanuit de techniek zelf, maar anderzijds ook vanuit de behoefte aan bedieningsgemak en integrale controle en beheersing.

Door de besturing en beheersing van verschillende systemen te integreren, hoeven gegevens maar een keer te worden ingevoerd en gemuteerd als omstandigheden zich wijzigen. Dat spaart tijd en kosten.

Maar wellicht nog belangrijker zijn de extra mogelijkheden die zo’n geintegreerd systeem biedt. Er breekt bijvoorbeeld brand uit. Dan geeft het toegangscontrolesysteem direct aan wie zich in welke zone zich bevindt zodat ontruiming goed kan worden georganiseerd en gecontroleerd. Door normaal gesloten deuren nu te open kunnen mensen snel naar buiten. Als bij toegangscontrole wordt geregistreerd dat een ongeautoriseerd persoon probeert een,voor hem niet toegankelijke, deur te passeren, kan cameratoezicht worden ingeschakeld. Om zodoende te ontdekken dat die persoon niet geautoriseerd is.

De mogelijkheden zijn eindeloos, zeker wanneer het beveiligingssysteem ook nog eens wordt gekoppeld aan de gebouwgebonden installaties.

Dan wordt serviceverlening en beheer op afstand compleet mogelijk. Sterker nog, organisaties met meerdere gebouwen op verschillende locaties,
kunnen hun complete gebouwbeheer en beveiliging vanuit een centrale locatie organiseren.

Bovendien ontstaat de mogelijkheid om service en onderhoud bij (SVH) Beveiligingstechniek onder te brengen.

Een partij die het totale systeem door en door kent en dus garanties kan bieden op betrouwbaarheid en aanzienlijk efficienter kan werken dan verschillende leveranciers.

En niet te onderschatten voordeel van een geintegreerd systeem is de veel betere samenwerking met de verschillende hulpdiensten.

Service en onderhoud beveiligingssystemen

Om de kwaliteit van uw beveiligingssysteem te garanderen en zo hoog mogelijk te houden, sluit u na installatie een onderhoudscontract af. Dit onderhoudscontract is verplicht als de installatie voor de verzekering is ook al is dit niet het geval is dit wel aan te raden. Onze servicemedewerkers controleren uw systeem 1 keer per jaar op alle veel voorkomende storingen. Na onze controle beurt kunt u ervan uitgaan dat het systeem geheel getest is en voldoet aan de laatste eisen.

Mocht er tijdens het onderhoud een defect worden geconstanteerd kan deze meteen worden verholpen en betaalt u geen montagekosten en voorrijkosten. Onze servicemedewerkers doen regelmatig curcussen om de kwaliteit van onze service afdeling hoog te houden.

24/7 Servicedienst

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw beveiligingssysteem een storing heeft,
geen probleem wij beschikken over een eigen 24 uurs servicedienst.

Deze servicedienst is 24/7 bereikbaar op ons 24 uurs servicenummer.

Wij proberen storingen meest dezelfde dag nog op te lossen en bij een hoog risico installatie proberen wij binnen 4uur ter plaatsen te zijn. Natuurlijk kunnen wij ook als organisatie een aparte afspraak maken om sneller dan 4 uur ter plaatsen te zijn voor een storing of probleem.

U betaalt overigens geen voorrijkosten bij defecten aan uw beveiligingssysteem in combinatie met een onderhoudscontract.

U kunt onze servicedienst bereiken op telefoonnummer : 0900-78447637

Meldkamer (P.A.C)

Onze ultramoderne meldkamer, die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, vormt de schakel tussen de technische voorzieningen in uw pand en de actie van opvolgers en hulpdiensten.

Alarmmeldingen van welke aard dan ook (bijvoorbeeld inbraak- en branddetectie worden in de permanent bemande Particuliere Alarm Centrale (PAC) automatisch geregistreerd, net als inkomende telefoongespreken. Audio- en videosignalen worden ontvangen en verwerkt waardoor we in staat zijn uw videocontrole en toegangbeveiliging op afstand te verzorgen. Ook is het mogelijk allerlei processen of installaties op afstand te monitoren het uitvallen van kritische apparatuur wordt dan direct geregistreerd.

Krachtige apparatuur en geavanceerde software vormen de onmisbare gereedschappen om alle signalen te ontvangen.
Maar een cruciale rol in de meldkamer vervullen de mensen. Op grond van vooraf tot in detail vastgelegde protocollen checken en interpreteren
zij de binnenkomende meldingen en gegevens en sturen vervolgens opvolging en hulpdiensten aan.
Zorgvuldigheid en snelheid zijn voor deze professionals tot een automatisme geworden.
Een automatisme waardoor in geval van onraad erger wordt voorkomen.

Registreren van een inbraak is belangrijk, maar het gaat erom dat er mensen op af gaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor brandmeldingen of voor storingen aan apparatuur of processen. Daarvoor beschikt (SVH) Beveiligingstechniek over uitstekende contacten met een landelijk netwerk van survellance- en beveiligingsdiensten.
Dus kunnen wij garanderen dat binnen van te voren overeengekomen aanrijtijden daadwerkelijk mensen ter plaatse kunnen zijn. Volgens vergelijkbare afspraken stuurt de meldkamer ook hulpdiensten als brandweer en poltie aan.

Uiteraard is het mogelijk om al dit soort zaken zelf te (laten) regelen en alleen de techniek aan (SVH) Beveiligingstechniek over te laten. Maar juist de combinatie van techniek, meldkamer en opvolging blijkt tot aansprekende resultaten te leiden. Al is het maar dat ontwerp en installatie van de beveiligingssystemen beter functioneren als ze worden verzorgd door de mensen die ook de opvolging tot in detail kennen.

Een rapportage van een actie levert meer inzicht op als techniek, mensen en reacties in samenhang worden beoordeeld. Onze service- en onderhoudsorganisatie functioneert als een direct verlengstuk van de meldkamer. Eventuele onvolkomendheden worden dus niet alleen direct gesignaleerd, maar ook op de kortst mogelijke termijn opgelost. En daar wordt uw beveiliging alleen maar beter van.